คลิบจากทางบ้าน ส่งไฟล์ภาพหรือวีดีโอ(บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม-สถานที่-ความรู้ต่างๆที่จะนำเสนอ)มาได้ที่ 108pra@gmail.com เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมร่วมกันกับเรา .

คลิบจากทางบ้าน ส่งไฟล์ภาพหรือวีดีโอ(บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม-สถานที่-ความรู้ต่างๆที่จะนำเสนอ)มาได้ที่ 108pra@gmail.com เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมร่วมกันกับเรา . (1)

audio

downloadpdf

cartoonputta

เว็บลิงค์

banner links-01

banner links-02

banner links-03

banner links-04

fungdham01

watsangkaew